„Postsowjetischer Agitprop“

"Postsowjetischer Agitprop" Dmitry Astakhov, in 24 Dokumente von heute, Hrsg. Daniela Janser und Thomas Seelig, Fotomuseum Winterthur, 2012

„Postsowjetischer Agitprop“

Dmitry Astakhov, in 24 Dokumente von heute, Hrsg. Daniela Janser und Thomas Seelig, Fotomuseum Winterthur, 2012