“Post Soviet Agitprop”

“Post Soviet Agitprop”

Dmitry Astakhov, Status 24 Dokumente von heute, Daniela Janser and Thomas Seelig (eds.), Fotomuseum Winterthur, 2012